Portal de transparència

Conscients de la importància de ser transparents, en aquest apartat trobareu documentació i informació relativa al funcionament intern de la Fundació.

1- Informació institucional

Afegix el teu contigut ací

2- Informació organitzativa

Afegix el teu contigut ací

2.1- Equip de gestió

Afegix el teu contigut ací

2.2- Relació de llocs de treball i retribucions

Afegix el teu contigut ací

3- Informació economico-financera

3.1- Comptes anuals i estats

Afegix el teu contigut ací

3.2- Convenis subscrits

Afegix el teu contigut ací

3.3- Subvencions

Afegix el teu contigut ací

3.4- Comptes bancaris oberts

Afegix el teu contigut ací

3.5- Contratació

Afegix el teu contigut ací

4- Informació de contacte

Afegix el teu contigut ací