La Fundació

Missió

La Fundació Museu del Textil de la Comunitat Valenciana es va constituir en 2000 i té com a finalitats principals l’estudi, conservació, restauració, investigació, promoció i difusió del patrimoni relacionat amb l’activitat tèxtil, en totes les seues variants geogràfiques i expressions històriques. Esta activitat constitueix una de les manifestacions més representatives i valuoses de la cultura i les maneres de vida tradicionals amb què s’han identificat els valencians, i la Fundació vol deixar testimoni perdurable i visible per tal que les conega la ciutadania, tot articulant-se a través d’ella la col·laboració d’agents socials públics o persones jurídiques-privades.

La finalitat de la Fundació podrà complir-se també mitjançant la col·laboració amb altres persones físiques o jurídiques.

Patronat

Comptes

Govern Corporatiu

Convenis i Subvencions

Ètica i transparència